JORAUS RY

Matemaattiset aineet

Päivitetty 19.10.2017. Ilmoita yhteystietosi (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite) ja opetettavat aineesi sähköpostitse osoitteeseen joraus.maili@gmail.com

Henna Porras, henpor@student.uef.fi, p. 044 527 2301, matematiikka, kemia, (fysiikka)